شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
سال1400 تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها
دفتر نظارت بر فروش و وصول
 
 
 
 شرح وظایف دفتر نظارت بر فروش وصول مطالبات:
 
 • ارزیابی فعالیتهای مرتبط با وصول مطالبات در رابطه با فروش انرژی و انشعاب و اخذ بدهی های مشترکین و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در مدیریت مختلف برق شهرهای شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان بمنظور حصول اطمینان از وصول بموقع مطالبات.
 • فروش انرژی و خدمات تشخیص عادی و دیماندی که توسط پیمانکاران یا مامورین مناطق برق انجام می شود بمنظور حصول اطمینان از صحت شماره برداری و رعایت تعرفه ها و نرخهای مصوب و همچنین ارسال بموقع آن به شرکتهای صادرکننده صورت حساب.
 • کنترل گردش کار تشخیص در مدیریت مختلف برق شهرهای شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان بمنظور اطمینان از سرعت اخذ هزینه های فروش انرژی.
 • اجرای صحیح رویه ها، آئین نامه ها و دستورالعملها درارتباط با وصول مطالبات در مدیریت مختلف برق شهرهای شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان بمنظور حصول اطمینان از رعایت دقیق آنها
 • ارائه پیشنهادات در زمینه تهیه و تدوین روشهای اجرایی در بخش وصول مطالبات همچنین اصلاح آئین نامه ها ، دستورالعملها ، استانداردها ، تغییرات نرخ و تعرفه با واحدهای ذیربط شرکت و شرکت توانیر
 • انتخاب شرکتهای صادرکننده صورتحسابهای برق (Billing) بمنظور حصول اطمینان از صدور بموقع و صحیح صورتحسابهای برق مصرفی مشترکین.
 • کنترل دقیق صورتحسابها و همچنین نحوه اصلاحات و تغییرات و تقسیط قبوض برق مصرفی با توجه به مقررات و اختیارات تفویضی.
 • انتخاب مشاوران و پیمانکاران تشخیص و آژانسهای خدمات مشترکین بمنظور یکسان سازی عملکرد و حصول اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات در برخورد با متقاضیان ومشترکین.
 • رسیدگی به اعتراضها و شکایات مشترکین در رابطه با تعرفه های تخصیصی برق و صورت حسابهای صادره
 • تهیه گردش کار تشخیص مناطق و نظارت کلی و اصولی بر حسن اجرای آن.
 • همکاری در تشکیل جلسات تخصصی با مدیران شهرها و کارشناسان ذیربط در رابطه با طرح مشکلات و ارائه پیشنهادات بمنظور رفع آنها .
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/19
تعداد بازدید:
6439
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به   شرکت توزیع نیروی برق خوزستان   می باشد.
Powered by DorsaPortal