سامانه شفافیت شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
توزیع برق خوزستان
سال ۱۴۰۱ تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
ارتباط با مدیران
نام و نام خانوادگی نام دفتر شماره تماس اطلاعات بیشتر
 علی خدریمدیرعامل 061-33338785 اطلاعات بیشتر
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
خدارحم  محمدی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 061-33365817 اطلاعات بیشتر
 اسماعیل آشیانمدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق
اطلاعات بیشتر
 محمدرضا نیکناممدیر نظارت بهره‌برداری
اطلاعات بیشتر
 
 اطلاعات بیشتر
 عبدالرضا زارعیمدیر بازار برق

اطلاعات بیشتر
 سید محمد رضا موسوی جزایریمدیر امور برق روستایی

اطلاعات بیشتر
معاونت مهندسی
 حمید عبیداویمعاون برنامه ریزی و مهندسی 061-33365321 اطلاعات بیشتر
 محمد ذولفقاریمدیر مهندسی و نظارت  اطلاعات بیشتر
   
یونس مرادی  مدیر GIS
اطلاعات بیشتر
 


معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات
 سید محمدرضا موالی زادهمعاون برنامه‌ریزی و تحقیقات 061-33367913  اطلاعات بیشتر

غلامرضا قادسیمدیر دفتر تحقیقات واستانداردها

اطلاعات بیشتر
 روح الله سالاریمدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات بیشتر
 طاهر صابریمدیر دفتربرنامه‌ریزی و بودجه

اطلاعات بیشتر
معاونت مالی و پشتیبانی
 محمدرضا محمدیسرپرست معاونت مالی و پشتیبانی  061-333647111اطلاعات بیشتر
 احمد شوش طهماسبیمدیر دفتر تدارکات  اطلاعات بیشتر
 ناصر چنانیمدیر امور نظارت بر خدمات عمومی  اطلاعات بیشتر
جمال سلمانوندیمدیر امور مالی

اطلاعات بیشتر
معاونت منابع انسانی
 شاهرخ عسکریمعاون منابع انسانی 061-33364801   داخلی 3278 اطلاعات بیشتر
 پروین درویشیمدیر دفتر امور کارکنان و رفاه
اطلاعات بیشتر
حمیرا مرادیمدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
اطلاعات بیشتر
محمد میرزایی
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
اطلاعات بیشتر
محسن گل شکوهدفتر آموزش و برنامه ریزی منابع انسانی
اطلاعات بیشتر
معاونت فروش و خدمات مشترکین
 سیاوش کریمیمعاون فروش و خدمات مشترکین 061-33337674 اطلاعات بیشتر
 علیرضا صمدیمدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری  اطلاعات بیشتر
احمد صیاحی مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول
اطلاعات بیشتر
 ستار نظریمدیر دفتر مدیریت مصرف

اطلاعات بیشتر
 سیروس قنبری عدیویمدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
اطلاعات بیشتر
دفاتر مستقل
سید محمد رضا آل مرعشیمدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 061-33334259 اطلاعات بیشتر
 حمید رضا صیفی زنگنهسرپرست دفتربرونسپاری
اطلاعات بیشتر
 رضا پارسهسرپرست دفتر هیئت مدیره
061-33331384 اطلاعات بیشتر
 کامران حدادیمدیر روابط عمومی
061-33331058 اطلاعات بیشتر
 ایوب کیانیمدیر دفتر حراست و امور محرمانه
061-33331054 اطلاعات بیشتر
تاریخ به روزرسانی:
1403/02/17
تعداد بازدید:
496
Powered by DorsaPortal