سامانه شفافیت شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
توزیع برق خوزستان
سال ۱۴۰۱ تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
ارتباط با مدیران
نام و نام خانوادگی نام دفتر شماره تماس اطلاعات بیشتر
 مدیرعامل
اطلاعات بیشتر
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
اطلاعات بیشتر
 مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق
اطلاعات بیشتر
 مدیر نظارت بهره‌برداری
اطلاعات بیشتر
 مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست
 اطلاعات بیشتر
 مدیر بازار برق

اطلاعات بیشتر
 مدیر امور برق روستایی

اطلاعات بیشتر
معاونت مهندسی
 معاون برنامه ریزی و مهندسی
اطلاعات بیشتر
 مدیر مهندسی و نظارت  اطلاعات بیشتر
 مدیر کنترل برنامه و پروژه
اطلاعات بیشتر
   مدیر GIS
اطلاعات بیشتر
 مدیر طراحی مهندسی

اطلاعات بیشتر
 مجری طرح‌های عمرانی

اطلاعات بیشتر
معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات
 معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر تحقیقات واستانداردها

اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتربرنامه‌ریزی و بودجه

اطلاعات بیشتر
معاونت مالی و پشتیبانی
 معاون مالی و پشتیبانی  اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر تدارکات  اطلاعات بیشتر
 مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی  اطلاعات بیشتر
 مدیر امور مالی

اطلاعات بیشتر
معاونت منابع انسانی
 معاون منابع انسانی
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر توسعه و مدیریت تحول اداری
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
اطلاعات بیشتر
 دفتر آموزش و برنامه ریزی منابع انسانی
اطلاعات بیشتر
معاونت فروش و خدمات مشترکین
 معاون فروش و خدمات مشترکین
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری  اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر مدیریت مصرف

اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
اطلاعات بیشتر
دفاتر مستقل
 مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتربرونسپاری
اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر هیئت مدیره
 اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر روابط عمومی
 اطلاعات بیشتر
 مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
 اطلاعات بیشتر
تاریخ به روزرسانی:
1401/12/13
تعداد بازدید:
15
Powered by DorsaPortal