سامانه شفافیت شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
توزیع برق خوزستان
سال ۱۴۰۱ تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
گزارش ارزیابی عملکرد
 

گزارش ارزیابی عملکرد

فرهنگ سازمانی

پرسشنامه

دریافت فایل

نتایج تحلیل فرهنگ سازمانی در سال 1401

دریافت فایل

مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش APO

 دریافت فایل

تحلیل نتایج مدیریت دانش سال 1400

دریافت فایل

مستندات ارزیابی شهید رجایی

شیوه نامه ارزیابی سال 99

دریافت فایل

شیوه نامه ارزیابی سال 1400

دریافت فایل

شیوه نامه ارزیابی سال 1401

دریافت فایل

نتایج ارزیابی عملکرد

ارزیابی سال 1396

دریافت فایل

ارزیابی سال 1397

دریافت فایل

ارزیابی سال 1398

دریافت فایل

ارزیابی سال 1399

دریافت فایل

ارزیابی سال 1400

دریافت فایل

نظام پیشنهادات

دریافت فایل

 
 
تاریخ به روزرسانی:
1402/02/16
تعداد بازدید:
172
Powered by DorsaPortal